Hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS

09-11-2018 9:04 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Theo Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện BHYT, khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT liên quan đến HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực từ tháng 1/2019, người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc, điều trị liên quan đến HIV/AIDS được hưởng quyền lợi theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT…

Lập danh sách người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT

Theo đó, Thông tư này quy định, đối với trường hợp người nhiễm HIV lần đầu đến điều trị HIV/AIDS tại cơ sở y tế có chức năng điều trị HIV/AIDS hoặc người được cơ sở điều trị HIV phát hiện bị nhiễm HIV nếu chưa có thẻ BHYT thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí đóng BHYT thì cơ sở điều trị HIV/AIDS hướng dẫn người bệnh thực hiện các thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT và lập danh sách những người đó gửi đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trong thời gian 5 ngày làm việc, trước ngày cuối cùng của tháng đó để lập danh sách hỗ trợ chi phí đóng BHYT. Trường hợp người bệnh đến khám hoặc từ ngày người được phát hiện nhiễm HIV trong khoảng thời gian ít hơn 5 ngày tính đến ngày cuối tháng thì chuyển việc lập danh sách sang tháng tiếp theo.

Trường hợp người bệnh đã có thẻ BHYT, đang KCB đúng tuyến và thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí đóng BHYT, sau khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng, cơ sở điều trị HIV/AIDS lập danh sách người bệnh tham gia BHYT và gửi đơn vị phòng, chống HIV/AIDS tỉnh trong thời gian 30 ngày trước ngày thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng.

Trường hợp người bệnh đã có thẻ BHYT, đang KCB không đúng tuyến và thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí đóng BHYT, sau khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng, cơ sở điều trị HIV/AIDS giới thiệu người bệnh về cơ sở điều trị HIV/AIDS phù hợp với tuyến KCB của người đó để được lập danh sách hỗ trợ chi phí đóng BHYT theo quy định.

Hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDSNgười bị nhiễm HIV AIDS tham gia BHYT được hưởng mọi quyền lợi KCB BHYT theo quy định.

Phạm vi, quyền lợi hưởng chế độ BHYT

Người tham gia BHYT nhiễm HIV khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được Quỹ BHYT chi trả: Thuốc kháng HIV (trừ trường hợp đã được nguồn tài chính hợp pháp khác chi trả); Xét nghiệm HIV trong KCB đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; Khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc kháng HIV và dịch vụ KCB khác liên quan đến HIV/AIDS đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; Xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong KCB; Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro (trừ các trường hợp tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được ngân sách nhà nước chi trả); Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

Chi trả chi phí KCB BHYT

Người nhiễm HIV có thẻ BHYT thực hiện việc đăng ký KCB BHYT theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT. Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT trong địa bàn tỉnh và đang điều trị thuốc kháng HIV tại cơ sở KCB tuyến tỉnh có KCB BHYT ban đầu, nếu có nhu cầu thì được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở đó.

Trường hợp người bệnh đang điều trị HIV/AIDS nếu phát sinh bệnh khác mà cơ sở KCB không có khả năng điều trị thì người bệnh được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định pháp luật.

Trường hợp người đang điều trị thuốc kháng HIV đi công tác có thời hạn, làm việc lưu động, học tập tại các địa phương khác có thời gian dài hơn thời gian cấp thuốc kháng HIV ngoại trú quy định hoặc người đang điều trị thuốc kháng HIV nhưng tạm trú tại địa phương khác thì người bệnh được KCB tại cơ sở KCB tương đương tuyến kỹ thuật ghi trên thẻ BHYT và có KCB HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở KCB tuyến tương đương ghi trên thẻ BHYT không điều trị HIV/AIDS thì người bệnh được KCB tại cơ sở tuyến huyện có KCB HIV/AIDS hoặc chuyển tuyến chuyên môn theo quy định.

Trường hợp cơ sở y tế không làm được các xét nghiệm, dịch vụ y tế khác mà phải gửi người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở đã được cấp thẩm quyền phê duyệt có đủ điều kiện để thực hiện các xét nghiệm, các dịch vụ kỹ thuật nêu trên, Quỹ BHYT sẽ thanh toán cho cơ sở y tế nơi gửi người bệnh hoặc bệnh phẩm theo giá dịch vụ kỹ thuật và phạm vi, mức hưởng BHYT đối với người có thẻ BHYT theo quy định; Cơ sở y tế chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm có trách nhiệm thanh toán chi phí cho đơn vị thực hiện xét nghiệm, các dịch vụ kỹ thuật, sau đó tổng hợp vào chi phí KCB của người bệnh để thanh toán với cơ quan BHXH.


Hà Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH