Hà Nội

hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng thuốc thuốc Remdesivir

Đối tượng nào được dùng thuốc Remdesivir chữa COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế?

Đối tượng nào được dùng thuốc Remdesivir chữa COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế?

Tin nóng y tế - 13/08/2021 06:58

SKĐS - Các bệnh viện chỉ được sử dụng thuốc Remdesivir chữa COVID-19 sau khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.