Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận đối với thực phẩm đã qua chế biến sẵn

17-04-2013 8:44 PM | Xã hội

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 11/2013/TT – BYT hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 11/2013/TT – BYT hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Theo đó, thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Cục ATTP là cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ... Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục ATTP thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở và ban hành quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá 3 năm... Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/5/2013.
N.H

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH