Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Mới: 5 mức độ phân loại bệnh COVID-19 trong hướng dẫn vừa ban hành của Bộ Y tế

Mới: 5 mức độ phân loại bệnh COVID-19 trong hướng dẫn vừa ban hành của Bộ Y tế

Y tế - 29/01/2022 08:28

SKĐS - Trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới nhất, Bộ Y tế bổ sung nhóm F0 không triệu chứng vào phần phân loại mức độ bệnh COVID-19, bên cạnh 4 nhóm nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch đã có trước đó.