Hà Nội

Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm HIV

13-06-2013 10:14 AM | Tin nóng y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 15/2013/TT - BYT về hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV. Thông tư này điều chỉnh các vấn đề về điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý chất lượng xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm sàng lọc HIV,

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 15/2013/TT - BYT về hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV. Thông tư này điều chỉnh các vấn đề về điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý chất lượng xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm sàng lọc HIV, phòng xét nghiệm HIV, phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV và thủ tục công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV… Theo đó, điều kiện nhân sự đối với phòng xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật đơn giản phải có ít nhất 2 nhân viên xét nghiệm có trình độ chuyên ngành y, sinh, hóa học và có chứng nhận đã qua tập huấn về xét nghiệm HIV của các cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định cấp và có ít nhất 1 nhân viên tư vấn đáp ứng điều kiện theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS… Điều kiện nhân sự đối với phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV, đối với nhân viên thực hiện xây dựng bộ mẫu chuẩn, quản lý chất lượng xét nghiệm phải có kinh nghiệm xét nghiệm huyết thanh học HIV từ 3 năm trở lên…

N.H


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn