HPG

Công nghệ và các giải pháp sáng tạo Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Công nghệ và các giải pháp sáng tạo Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Tin nóng y tế - 18/12/2019 16:42

SKĐS - Ngày 18.12, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp Nhóm Đối tác Y tế (HPG) về Công nghệ và các giải pháp sáng tạo cho Mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.