Hot- Bộ trưởng Y tế cùng hàng trăm người tập thể dục giờ giải lao, nâng cao sức khoẻ.mp4

01-01-2019 12:00 AM | Video


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH