Hợp tác thương mại: Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

14-04-2023 08:04 | Quốc tế

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng từ 6,78 tỷ USD năm 2005 lên 123,86 tỷ USD năm 2022. Đặc biệt, năm 2022, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.

Hợp tác thương mại: Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Hợp tác thương mại: Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Hợp tác thương mại: Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ - Ảnh 3.

Infographic_Quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

Trong nhiều năm qua, hợp tác thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 6,78 tỷ USD năm 2005 lên 123,86 tỷ USD năm 2022. Đặc biệt, năm 2022, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.

(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến của bạn