hợp tác quan hệ y tế quốc tế

Đàm phán thương mại dịch vụ trong ASEAN về y tế: Cơ hội và thách thức

Đàm phán thương mại dịch vụ trong ASEAN về y tế: Cơ hội và thách thức

Tin nóng y tế - 08/06/2018 14:59

SKĐS - Trong khuôn khổ Dự án khu vực “Hỗ trợ sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) trong Khuôn khổ Một thị trường chung ASEAN”, sáng 8/6, Bộ Công thương phối hợp Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức “Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực đàm phán thương mại dịch vụ trong ASEAN về lĩnh vực y tế” nhằm nâng cao kiến thức và các kỹ năng đàm phán thương mại dịch vụ trong lĩnh vực y tế cho các cán bộ y tế.