Hà Nội

Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

Thủ tướng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Thời sự - 30/08/2021 20:36

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.