Hơn 6 triệu trẻ em uống vitamin A phòng mù lòa

01-06-2023 9:00 AM | Y tế

SKĐS - Hơn 6 triệu trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, trên cả nước, được bổ sung vitamin A liều cao, chia thành hai đợt vào tháng 6 và tháng 12.

Hơn 6 Triệu Trẻ Em Uống Vitamin A Phòng Mù Lòa 


SKĐS
Ý kiến của bạn