Nhằm đánh giá chất lượng kỳ thi THPT quốc gia 2019, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ GD-ĐT về kỳ thi này.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Mỹ Phong - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định cho đến thời điểm này Bộ chưa ghi nhận có hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Theo Cục Quản lý chất lượng, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo được mục tiêu đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông.

Theo Bộ GD-ĐT, kết quả kỳ thi vừa qua đã phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và làm cơ sở cho việc tuyển sinh ĐH, CĐ ở mức độ phù hợp theo tinh thần tự chủ tuyển sinh đã được quy định trong Luật Giáo dục ĐH.