Hôm nay, nhiều chế độ lương, trợ cấp mới có hiệu lực

01-01-2015 10:00 AM | Thời sự

Ngày đầu tiên của năm 2015 là thời điểm nhiều người lao động trên toàn quốc được hưởng các chế độ mới về tiền lương và trợ cấp.

Dẫu mức tăng chưa cao nhưng cũng là sự hỗ trợ tích cực với người lao động trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Mức tăng lương dù chưa nhiều nhưng  phần nào hỗ trợ người lao động (ảnh: TL)
Mức tăng lương dù chưa nhiều nhưng phần nào hỗ trợ người lao động (ảnh: TL)

Tăng lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng sẽ tăng theo 4 vùng trên toàn quốc và đối tượng thụ hưởng là người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp.

Lương tối thiểu tại vùng 1 sẽ tăng thêm 400.000 đồng so với năm 2014, lên 3.100.000 đồng/tháng. Ba vùng còn lại, mức lương sẽ tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị Định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2015, mức lương tối thiểu 3.100.000 đồng/tháng được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1; Mức 2.750.000 đồng/tháng cho vùng 2; Mức 2.400.000 đồng/tháng cho vùng 3; Mức 2.150.000 đồng/tháng cho vùng 4.

Mức lương tối thiểu vùng được quy định trong Nghị định 103/2014/NĐ-CP là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc.

Nghị định 103/2014/NĐ-CP cũng nêu rõ, mức trả này phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất. Đồng thời, mức trả lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định.

Tăng lương cho người hưu trí, người có công và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương dưới 2,34.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dịp tháng 11/2014 đã thông qua đề xuất tăng lương theo phương án do Chính phủ đề xuất.

Theo đó, phương án được điều chỉnh tăng 8% đối với tiền lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiền lương đối với bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (tương đương lương tháng dưới 3 triệu đồng).

Việc điều chỉnh mức lương và trợ cấp này phần nào cải thiện thu nhập cho hơn 6 triệu người, chiếm khoảng 2/3 tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, việc điều chỉnh cũng phần nào đảm bảo tương quan với việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp.

Theo đề xuất của Chính phủ, kinh phí chí trả cho việc điều chỉnh lương và trợ cấp sẽ lấy từ nguồn vượt thu của ngân sách Nhà nước năm 2014. Khoản còn thiếu sẽ được lấy từ kinh phí tăng lương của địa phương.

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH