hòm công đức

Khởi tố ổ nhóm chuyên trộm cắp hòm công đức Nhà thờ Lớn

Khởi tố ổ nhóm chuyên trộm cắp hòm công đức Nhà thờ Lớn

Pháp luật - 24/03/2023 19:25

SKĐS – Với thủ đoạn sử dụng gậy đầu có dính băng dính và đưa vào trong hòm để lấy tiền, nhóm trộm đã thực thiện trót lọt 5 vụ trộm, lấy đi số tiền hơn 10 triệu đồng trong hòm công đức tại Nhà thờ Lớn.