Hội Y học các nước Đông Nam Á

Tổng Hội Y học Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm vượt qua đại dịch và hậu COVID-19 với Hội Y học các nước Đông Nam Á

Tổng Hội Y học Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm vượt qua đại dịch và hậu COVID-19 với Hội Y học các nước Đông Nam Á

Y tế - 24/11/2022 16:04

SKĐS - PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam nêu rõ, tại Việt Nam, sau hơn hai năm chống dịch COVID-19 đã bước đầu đúc kết được một số kinh nghiệm từ thực tiễn phòng, chống dịch; năng lực ứng phó của hệ thống y tế từng bước được nâng lên...