Hội thiết bị Y tế Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập

25-01-2013 11:14 | Tin nóng y tế

Tại Hà Nội, Hội thiết bị Y tế Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đến nay hội có hơn 1000 hội viên đang công tác tại các lĩnh vực quản lý, sửa chữa bảo dưỡng, khai thác sử dụng, đào tạo nhân lực, nghiên cứu chế tạo và sản xuất kinh doanh thiết bị y tế trên phạm vi cả nước…

Tại Hà Nội, Hội thiết bị Y tế Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đến nay hội có hơn 1000 hội viên đang công tác tại các lĩnh vực quản lý, sửa chữa bảo dưỡng, khai thác sử dụng, đào tạo nhân lực, nghiên cứu chế tạo và sản xuất kinh doanh thiết bị y tế trên phạm vi cả nước…
 
Đây là điều kiện thuận lợi để hội phát huy vai trò, khả năng của mình trong việc đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện có chất lượng cho ngành y tế nói chung và các dự án đầu tư thiết bị y tế nói riêng; Tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực chuyên ngành kỹ thuật thiết bị y tế. Hội đã tham gia đào tạo các khóa ngắn hạn như đào tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ kỹ thuật thiết bị y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế để cập nhật kiến thức, tiến bộ mới đáp ứng nhu cầu công việc; Hợp tác, hỗ trợ các trường, viện có chức năng đào tạo hệ cao đẳng, đại học và sau đại học để cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu đặc thù của ngành…

Được biết, hiện nay bằng nhiều nguồn vốn, trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế ở nước ta đã được đầu tư, nâng cấp. Nhờ đó công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được nâng cao. Tuy nhiên khi có đủ trang thiết bị y tế và các trang thiết bị y tế ngày càng hiện đại thì đòi hỏi ngày càng cao về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để có thể làm chủ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế đã được đầu tư này.

Nhân dịp này hội đã tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật thiết bị y tế lần thứ hai.

Thu Hương


Ý kiến của bạn