hồi sinh sau covid-19

Trung tâm H.O.P.E - cái nôi cho sự hồi sinh sau đại dịch

Trung tâm H.O.P.E - cái nôi cho sự hồi sinh sau đại dịch

Y tế - 15/07/2022 16:41

SKĐS - H.O.P.E - nơi nuôi dưỡng, chăm sóc hàng trăm sinh mệnh được sinh ra trong đại dịch COVID-19 tại TP.HCM. Nơi gieo hy vọng cho sự hồi sinh và hứa hẹn sẽ mang tới một tương lai tốt đẹp sau đại dịch.