Hà Nội

hoi nghi tư 7

Ba đề án quan trọng được Hội nghị TW7 tập trung xem xét, quyết định

Ba đề án quan trọng được Hội nghị TW7 tập trung xem xét, quyết định

Xã hội - 07/05/2018 11:39

SKĐS - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ bảy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.