Hội nghị Trung ương 5

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

Thời sự - 12/05/2022 15:20

SKĐS - Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến.