Hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 15 (AHMM15)

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 15 (AHMM15)

Quốc tế - 15/05/2022 11:52

SKĐS - Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS. Trần Văn Thuấn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 15 (AHMM 15) với chủ đề "Thúc đẩy các thành tựu Phát triển Y tế ASEAN" và các Hội nghị liên quan tại Bali, Indonesia từ ngày 13 – 16/5/2022