Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Y tế mở rộng: Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Suckhoedoisong.vn -Sáng 1/11, để chuẩn bị cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tại Bộ Y tế.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, và đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đảng ủy Bộ Y tế có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Phạm Văn Tác, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ và đồng chí Nguyễn Trường Sơn, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu là ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, các Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ ….

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng là dịp đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Y tế , triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đây là hội nghị quan trọng  đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 9 tháng qua của Đảng bộ Y tế,  khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối nhiệm kỳ, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế đã đề ra và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII  của Đảng  đề ra với ngành y tế.

Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố các quyết định chuẩn y bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy  Bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 cho 6 đồng chí; chuẩn y bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020  cho  3 đồng chí.  Cũng trong dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Huy Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An và Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định cho các đồng chí bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế gồm: đồng chí Nguyễn Doãn Tú, đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, đồng chí Hà Anh Đức, đồng chí Nguyễn Anh Quang.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An và Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định chuẩn y bổ sung các đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế gồm: đồng chí Nguyễn Đình Anh, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đồng chí Nguyễn Huy Quang.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An và Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Huy Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020.

Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Y tế và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Bộ thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể, các Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Bộ có nhiệm vụ tham gia các tiểu ban đại hội, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 03 tháng cuối năm 2019

Trong báo cáo sơ kết công tác 9 tháng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 cho hay, Đảng ủy Bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, phối hợp với Ban cán sự Đảng để quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được triển khai đảm bảo mục đích, yêu cầu, kịp thời, chủ động ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy thực hiện tốt việc định hướng thông tin, nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước. Công tác tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn đáp ứng với yêu cầu mới, vai trò của cấp ủy được nâng cao; công tác kiểm tra giám sát đã được tăng cường, có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và cảnh báo phòng ngừa vi phạm đảng viên…

Đồng chí Phạm Văn Tác, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, Đảng ủy Bộ Y tế đã thực hiện được 11 nhiệm vụ chuyên môn và 4 nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đây là kết quả tích cực và khá toàn diện so với những năm trước. “Nhìn lại thời gian qua, chúng ta thấy rằng, nhân dân tin tưởng hơn vào việc chăm sóc sức khỏe, những bức xúc xã hội về vấn đề chăm sóc sức khỏe đã được giải quyết rất tốt”, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh. Đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị, Đảng bộ Bộ Y tế tích cực, chủ động chuẩn bị công tác đại hội từ chi bộ đến Đảng bộ, chuẩn bị đầy đủ, công khai, khách quan, dân chủ trong quá trình chuẩn bị đại hội về các dự thảo báo cáo, những ý kiến đóng góp thiết thực về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác y tế trong 5 năm qua… Ông An đề nghị xây dựng kế hoạch và có lộ trình tiến hành chỉ đạo đại hội điểm ở một số chi bộ, từ đó tạo không khí mới trong Đảng bộ Bộ Y tế. Đồng chí Phạm Văn Tác, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, và công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An và Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tác, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Y tế (ngoài cùng bên phải) và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Tô Quang Trung, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy  Báo Sức khỏe và Đời sống (thứ hai từ trái sang).

Cũng nhân dịp này, Trưởng Ban tổ chức Trung ương quyết định tặng Kỷ niệm chương  Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 27 cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có đóng góp vào sự nghiệp tổ chức, xây dựng Đảng. Trong 27 cán bộ, Đảng ủy Bộ Y tế có đồng chí Phạm Văn Tác, ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Y tế được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ủy Ban Kiểm tra trung ương đã ra quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 51 cho cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vì đã thành tích  đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Trong Đảng ủy Bộ Y tế có 3  cán bộ được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng gồm đồng chí Nguyễn Viết Tiến, ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế , đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy  Viện chiến lược và chính sách y tế, đồng chí Tô Quang Trung, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hải Yến

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA