Hà Nội

Hồi hương về quê ăn Tết

Khách hồi hương về ăn Tết kêu trời vì đơn vị cung ứng dịch vụ không thực hiện đúng cam kết

Khách hồi hương về ăn Tết kêu trời vì đơn vị cung ứng dịch vụ không thực hiện đúng cam kết

Xã hội - 29/01/2022 08:00

SKĐS - Bỏ gần 50 triệu đồng để được hồi hương ăn Tết, nhưng người thân của chị H. không nhận được dịch vụ đúng cam kết, đơn vị chịu trách nhiệm không có mức bồi thường thỏa đáng.