Hà Nội

Hội chẩn chỉ đạo trực tuyến mổ cấp cứu thành công bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây

Hội chẩn chỉ đạo trực tuyến mổ cấp cứu thành công bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây

Hội chẩn chỉ đạo trực tuyến mổ cấp cứu thành công bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây

Tin nóng y tế - 06/04/2021 19:44

SKĐS - Qua telemedicine, các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 tại đầu cầu Hà Nội đã hội chẩn và chỉ đạo các bác sĩ tại bệnh xá đảo Song Tử Tây thực hiện gây mê, mổ cấp cứu. Tình trạng bệnh nhân khi mổ trong ổ bụng có dịch đục, ruột thừa đã vỡ và mủn nát, sau mổ, bệnh nhân đang dần phục hồi.