hoạt huyết phục cốt hoàn

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Mãnh Lực Trường Xuân, Hoạt huyết phục cốt hoàn vi phạm quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Mãnh Lực Trường Xuân, Hoạt huyết phục cốt hoàn vi phạm quảng cáo

Nhãn hàng sai phạm - 17/06/2021 17:13

SKĐS - Cục An toàn thực phẩm cho biết: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh Lực Trường Xuân và Hoạt huyết phục cốt hoàn đang được quảng cáo vi phạm quy đinh của pháp luật