Hà Nội

Hoàng kỳ - Thuốc bổ khí thăng dương

Hoàng kỳ - Thuốc bổ khí thăng dương

Hoàng kỳ - Thuốc bổ khí thăng dương

Thầy giỏi – thuốc hay - 22/01/2019 07:03

SKĐS - Hoàng kỳ là rễ phơi hay sấy khô của một số cây hoàng kỳ (Astragalus membrananceus Bge.) hay (Astragalus mongholicus Bge.) thuộc họ đậu (Fabaceae).