hoàng bá

Hoàng bá  - Thuốc thanh thấp nhiệt ở hạ tiêu

Hoàng bá - Thuốc thanh thấp nhiệt ở hạ tiêu

Thầy giỏi – thuốc hay - 08/06/2021 08:45

SKĐS - Hoàng bá là vỏ cây Hoàng bá (Phellodendron amurense Rupr.), thuộc họ Cam (Rutaceae). Hoàng bá chứa các alcaloid (berberin, palmatin, phellodedrin, jatrorrhizin, candicin…) và các hợp chất phenolic khác.