Hoan hô Lâm Đồng!

06-06-2018 10:58 AM | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm đem ấm trà sang nhà Nghĩ tôi và kháo:

- Từ 1/6/2018, Tỉnh uỷ Lâm Đồng chỉ còn Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ chung cho cấp uỷ và tất cả các ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ thay vì mỗi ban có một văn phòng như trước đây. Cụ thể là các ban: Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo, Nội chính, Uỷ ban Kiểm tra.

- Hả? Nghĩa là sẽ giảm được 3 phòng, 3 trưởng phòng, 10 phó phòng của Văn phòng Tỉnh uỷ, giảm công việc kế toán, văn thư - lưu trữ, thủ quỹ các ban Đảng.

- Chắc chắn sáp nhập thế này sẽ có lợi ích cho cái chung. Nhưng với những người bị mất chức…

- Thì cũng nên vì cái chung mà đồng thuận. Không có cải cách nào không động chạm đến quyền lợi của những cá nhân trong hệ thống cũ nhưng không cải cách thì không thể tiến bộ.

- Nếu tỉnh uỷ, thành uỷ và nhiều tổ chức, đoàn thể, đơn vị trên cả nước đều làm theo mô hình sáp nhập văn phòng phục vụ chung như Tỉnh uỷ Lâm Đồng thì sẽ tinh gọn bộ máy biết mấy, lại tiết kiệm ngân sách cho quốc gia nữa.

- Hóa ra tinh giản bộ máy chả khó, ai cũng biết nhưng cái khó, cản ngại lớn nhất lại chính là con người. Đụng chạm đến lợi ích cá nhân cụ thể là gay lắm, rồi chuyện mất lòng người này, được lòng người khác, đôi lúc còn chia phe cánh, đấu đá, mất đoàn kết.

- Thế nên dù cái chung ai cũng thấy nhưng làm cụ thể thì… trừ tôi và địa phương tôi.

- Lâm Đồng tinh giản bộ máy chưa phải là sáng kiến, nhưng làm thế nào để tinh giản được thế này quả là bài học cho cả nước.

- Hoan hô Lâm Đồng!


Cả Nghĩ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH