Hà Nội

hoàn cảnh đặc biệt

Khai giảng lớp học dành cho F1 trong khu cách ly

Khai giảng lớp học dành cho F1 trong khu cách ly

Xã hội - 03/11/2021 15:28

SKĐS - Lớp học đặc biệt tại Quảng Bình đã được “Khai giảng” với các học sinh, giáo viên là F1, phòng học nằm trong khu cách ly tập trung. Việc làm này vừa đảm bảo tiến độ học tập của học sinh vừa thể hiện sự thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.