hoả trị liệu

Cách chăm sóc bệnh nhân sau hóa trị ung thư

Cách chăm sóc bệnh nhân sau hóa trị ung thư

Ung thư - 07/03/2023 09:25

SKĐS - Chăm sóc người thân trong quá trình trải qua hóa trị ung thư thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, việc chăm sóc người điều trị hóa chất sẽ ít căng thẳng hơn nếu bạn biết làm những việc dưới đây.