Hỗ trợ xây dựng và triển khai chương trình phòng ngừa bạo lực gia đình

11-10-2017 7:21 AM | Thời sự

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người” do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ.

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai pháp luật, chính sách, chương trình, dịch vụ liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình, vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người.

Một số kết quả chính mà Dự án mang lại là: Nghiên cứu xã hội về sự thay đổi hành vi liên quan đến ưa thích con trai được tiến hành làm cơ sở cho việc xây dựng, sửa đổi Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách có liên quan.

Dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2021 với mức vốn ODA không hoàn lại là hơn 3,7 triệu USD.


Hoàng Hà
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH