Hỗ trợ vắcxin, hóa chất phòng chống dịch bệnh trên động vật

11-02-2015 3:12 PM | Thời sự

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 25.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 250.000 liều vắcxin dịch tả lợn; 10 tấn Sodium Chlorite 20%; 50.000 liều vắcxin LMLM type 0 và 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên và Bình Định phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, tỉnh Phú Yên được xuất cấp 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 100.000 liều vắcxin dịch tả lợn và 10 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. Tỉnh Bình Định được xuất cấp 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 50.000 liều vắcxin LMLM type 0, 150.000 liều vắcxin dịch tả lợn và 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên phải thực hiện theo quy định hiện hành.

PV

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH