Hà Nội

hỗ trợ miền nam phòng chống dịch COVID-19

Hơn 2.200 giảng viên, sinh viên 8 trường đại học Y khoa phía Bắc sẵn sàng chi viện miền nam chống dịch

Hơn 2.200 giảng viên, sinh viên 8 trường đại học Y khoa phía Bắc sẵn sàng chi viện miền nam chống dịch

Thời sự - 12/07/2021 16:41

SKĐS - Đến thời điểm này, chỉ tính riêng 8 trường đại học Y khoa phía Bắc thuộc Bộ Y tế đã có hơn 2.200 sinh viên, cán bộ, giảng viên đủ điều kiện lên đường chi viện miền nam chống dịch