Hà Nội

hỗ trợ COVID-19

Những phần quà ấm lòng người nước ngoài trong gian khó giữa tâm dịch TP. HCM

Những phần quà ấm lòng người nước ngoài trong gian khó giữa tâm dịch TP. HCM

Nhịp cầu Nhân ái - 08/09/2021 22:13

SKĐS - Giữa tâm dịch TP. HCM, ngoài lao động trong nước gặp khó khăn còn có người nước ngoài. Nhưng hầu hết họ đều được hỗ trợ các phần quà kịp thời, sẻ chia vượt qua giai đoạn cam go này.