hộ cận nghèo

Trang bị điện thoại thông minh miễn phí cho hộ nghèo và cận nghèo

Trang bị điện thoại thông minh miễn phí cho hộ nghèo và cận nghèo

Xã hội - 04/11/2022 14:16

SKĐS - Từ ngày 12/12, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.