Hà Nội

HMO tăng cường miễn dịch

Bổ sung 2’FL –HMO tăng cường miễn dịch, bảo vệ đường ruột

Bổ sung 2’FL –HMO tăng cường miễn dịch, bảo vệ đường ruột

Dinh dưỡng - 11/03/2020 14:00

SKĐS - 70-80% hệ miễn dịch của trẻ nằm ở đường ruột, do đó để trẻ có miễn dịch khỏe mạnh chính là tăng cường miễn dịch cho đường ruột bằng cách bổ sung 2’FL-HMO giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi, củng cố và phát triển hệ miễn dịch non nớt của trẻ.