Hình thức xét chọn điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020-2023

16-06-2024 18:50 | Y tế

SKĐS - Công đoàn Y tế Việt Nam đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-CĐYT về việc ban hành Quy chế xét chọn Chương trình tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 – 2023.

Hình thức xét chọn điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020-2023 được thực hiện theo các bước cụ thể sau:

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành tỉnh, thành phố, các cấp công đoàn căn cứ vào các tiêu chí sau để bình chọn điều dưỡng viên tiêu biểu:

- Các điều dưỡng viên tiêu biểu là các đoàn viên công đoàn y tế các cấp, trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2023 (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị).

- Liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên trong cả giai đoạn 2020-2023 (quyết định công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; quyết định lao động giỏi/tiên tiến hoặc các bằng khen, giấy khen của Thủ trưởng đơn vị hàng năm).

Hình thức xét chọn điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020-2023- Ảnh 1.

Khi dịch COVID-19 xảy ra, lực lượng điều dưỡng đã phát huy vai trò trụ cột trong chăm sóc, phục hồi cả về thể chất và tinh thần cho bệnh nhân.

- Thực hiện phong trào "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" được đơn vị suy tôn, có sự công nhận và phản hồi tích cực từ người bệnh và đồng nghiệp về hiệu quả và tinh thần làm việc, có câu chuyện truyền cảm hứng, vượt lên nghịch cảnh truyền năng lượng tích cực cho cộng đồng xã hội... (ít nhất có 1 thư khen của người bệnh, người nhà bệnh nhân, hoặc bài báo ca ngợi tinh thần hết mình cứu chữa người bệnh, hoặc đánh giá của đồng nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực điều dưỡng tại hội nghị, hội thảo khoa học, tổng kết...).

- Có đề tài/đề án/sáng kiến/ cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong việc chăm sóc phục vụ người bệnh, đặc biệt đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2023, cụ thể: có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

Ngoài ra, các cá nhân đã được tặng bằng khen của Bộ Y tế trong thời gian chống dịch thì sẽ không được xét tặng lần 2 và xét chuyển về bằng khen của Công đoàn y tế Việt Nam.

Các điều dưỡng viên tiêu biểu sẽ gửi hồ sơ cá nhân tiêu biểu lên công đoàn cấp trên đạt từ 2 tiêu chí trở lên.

Trong đó tiêu chí có các tiêu chí sau là bắt buộc: Các điều dưỡng viên tiêu biểu là các đoàn viên công đoàn y tế các cấp, trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2023 (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị);

Liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên trong cả giai đoạn 2020-2023 (quyết định công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; quyết định lao động giỏi/tiên tiến hoặc các bằng khen, giấy khen của Thủ trưởng đơn vị hàng năm).

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành tỉnh, thành phố, các cấp công đoàn tham mưu và phối hợp Lãnh đạo đơn vị tổ chức khen thưởng ở cấp mình nếu có 2 tiêu chí trở lên mà không giới hạn số lượng.

Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

SKĐS - Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, những điều dưỡng viên là một phần trong thể thiếu trong công tác phòng chống dịch bệnh, họ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của bệnh nhân và nhiều áp lực chuyên môn khác.

Tiêu chí xét chọn điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023Tiêu chí xét chọn điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

SKĐS - Công đoàn Y tế Việt Nam (CĐYTVN) sẽ xét chọn điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác chống dịch từ tháng 3/2020 đến 3/2023 theo các tiêu chí dưới đây.


Phú Chinh
Ý kiến của bạn