hiệu trưởng nhà trường

Thông tin mới vụ phụ huynh 'tố' giáo viên chủ nhiệm thu quỹ lớp 'bất thường'

Thông tin mới vụ phụ huynh 'tố' giáo viên chủ nhiệm thu quỹ lớp 'bất thường'

Thời sự - 26/05/2023 10:12

SKĐS - Nhà trường đã tổ chức làm việc với các bên liên quan và báo cáo sự việc tới Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình.