Hà Nội

hiệu quả vaccine với biến thể Delta

7 vaccine COVID-19 được WHO phê duyệt và hiệu quả đối với biến thể Delta

7 vaccine COVID-19 được WHO phê duyệt và hiệu quả đối với biến thể Delta

Sức khỏe TV - 11/08/2021 19:49

SKĐS - Các vaccine COVID-19 được WHO phê duyệt đến thời điểm này có hiệu quả như thế nào đối với biến thể Delta?