Hiểu nhau để cùng làm chủ cuộc yêu

Hiểu nhau để cùng làm chủ cuộc yêu

Hiểu nhau để cùng làm chủ cuộc yêu

Sức khỏe sinh sản - 13/05/2021 08:04

SKĐS - Tình yêu luôn phải đến từ 2 phía. Tình dục muốn hòa hợp thì ngoài việc tôn trọng, yêu thương còn phải hiểu sở thích yêu, khả năng yêu của đối tác đến đâu.