Hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Phòng mạch online - 29/01/2020 09:30

SKĐS - Tôi 32 tuổi. Tôi rất muốn đi hiến máu nhưng lại lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin bác sĩ tư vấn.