hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Bộ Y tế: Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm nếu vi phạm về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Bộ Y tế: Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm nếu vi phạm về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Y tế - 13/10/2023 17:36

SKĐS - Bộ Y tế ngày 13/10 đã yêu cầu rà soát, tăng cường công tác hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người trước thực trạng thời gian gần đây có một số thông tin phản ánh việc mua bán thận, đường dây buôn bán thận, cò mồi ghép thận...