hệ thống thông tin

Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin

Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin

Xã hội - 22/10/2022 16:04

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phố hợp với Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn xây dựng và triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.