Hà Nội

Hệ thống phân phối

Tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại Chợ Bình Điền

Tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại Chợ Bình Điền

Thị trường - 05/09/2021 22:17

SKĐS – TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại Chợ Bình Điền từ 7/9, chợ truyền thống cũng sẽ được mở ra nhiều hơn trong thời gian tới.