hệ thống 3S ERP

Triển khai hệ thống 3S ERP – Giải pháp quản trị toàn diện cho doanh nghiệp Dược

Triển khai hệ thống 3S ERP – Giải pháp quản trị toàn diện cho doanh nghiệp Dược

Tin nóng y tế - 12/01/2018 12:17

SKĐS -Phát triển dược liệu từ cây thuốc Nam luôn là chủ trương của Chính phủ nhằm đẩy mạnh ngành Dược Việt Nam. Trong xu thế hòa nhập cùng cuộc cách mạng khoa học 4.0, việc áp dụng hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) theo thời gian thực được ứng dụng vào các dây truyền sản xuất dược liệu sẽ giúp doanh nghiệp vừa kiểm soát chất lượng thuốc và cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc nhanh chóng khi cần thiết.