Hát xoan cần được bảo tồn khẩn cấp

22-11-2011 11:26 AM | Văn hóa – Giải trí

Từ ngày 22 – 29/11, tại Bali (Inđônêxia), hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

Từ ngày 22 – 29/11, tại Bali (Inđônêxia), hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức sẽ thông qua danh sách các di sản phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp. Hát xoan của VN đã thỏa mãn tất cả 5 tiêu chí bắt buộc: Hồ sơ phải có các điểm cần thiết để được coi là một di sản văn hóa phi vật thể như định nghĩa và quy định trong Công ước di sản phi vật thể thế giới; Di sản cần bảo vệ và bảo tồn khẩn cấp vì đang bị đe dọa, dù cộng đồng, chính quyền và người dân địa phương đã có nhiều nỗ lực bảo vệ; Các biện pháp bảo vệ phải được nêu ra để cho phép cộng đồng gìn giữ và tiếp tục phát huy di sản văn hóa phi vật thể đó; Phải có sự nhất trí và cam kết của cộng đồng dân cư địa phương trong việc xin công nhận và bảo tồn di sản; Di sản phải được thống kê, lưu giữ trong các hệ thống bảo tồn quốc gia. Theo đánh giá của cơ quan khoa học tư vấn, mặc dù điều kiện và phương tiện của VN để đáp ứng các tiêu chí đó còn rất khiêm tốn nhưng hát xoan của VN là 1 trong 23 hồ sơ được khuyến nghị đề cử các Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn khẩn cấp theo Công ước năm 2003 về gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể.
PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH