Hắt... xì... hơi

23-09-2009 3:38 PM | Văn hóa – Giải trí

Hắt hơi một cú biết không Tức thì cả tỷ khuẩn trùng văng ra Có người bất nhã thấy cha

Hắt hơi một cú biết không

Tức thì cả tỷ khuẩn trùng văng ra

Có người bất nhã thấy cha

Hắt... không bụm miệng, cứ là thả phanh

Khiến người ngồi ở xung quanh

Một phen hết vía thất kinh vì người

Đang kỳ dịch cúm ông ơi

Vệ sinh chung, chớ hắt hơi gieo trùng!

Lam Điền


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH