hành tá tràng

Nội soi thực quản dạ dày tá tràng khó chịu đến mức nào?

Nội soi thực quản dạ dày tá tràng khó chịu đến mức nào?

Y tế - 17/11/2022 17:18

Một ống soi mềm đường kính nhỏ có gắn camera và đèn chiếu sáng ở đầu sẽ được đưa qua họng hoặc qua đường mũi, đi dọc theo chiều dài của thực quản, đến dạ dày-hành tá tràng và tá tràng, giúp quan sát, phát hiện những tổn thương nhỏ và có khả năng thực hiện một vài can thiệp điều trị ngay khi cần.