Hà Nội

HÀNG HOÁ CẤM LƯU THÔNG

Hàng hóa “cấm lưu thông” nằm ngoài danh sách được cấp “thẻ xanh” gồm những gì?

Hàng hóa “cấm lưu thông” nằm ngoài danh sách được cấp “thẻ xanh” gồm những gì?

Thời sự - 28/07/2021 10:11

SKĐS - Theo đề xuất của Bộ Công thương, các hàng hóa, dịch vụ không nằm trong danh sách “cấm lưu thông” sẽ được cấp “thẻ xanh” để vận chuyển trên địa bàn hoặc từ địa phương này sang địa phương khác...