Hạn chế viêm lợi

Hạn chế viêm lợi, cách gì?

Hạn chế viêm lợi, cách gì?

Phòng mạch online - 28/09/2019 14:39

SKĐS - Tôi bị viêm lợi đã lâu nhưng cứ chần chừ chưa đi khám và chỉ tự chữa bằng súc miệng nước muối hàng ngày, nhưng lợi vẫn sưng và thỉnh thoảng đau. Mong bác sĩ chỉ dẫn cách hạn chế viêm lợi?