ham muốn tình dục phụ nữ

Thực ra thì, phụ nữ muốn gì?

Thực ra thì, phụ nữ muốn gì?

Sức khỏe sinh sản - 17/01/2020 10:50

SKĐS - Bạn nghĩ rằng gõ cửa phòng khám nam khoa chỉ toàn là các anh em? Bạn mặc định bác sĩ bugi là bác sĩ của đàn ông? Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.